Εξυπηρέτηση

Επιλέξτε τα επιθυμητά έγγραφα και στη συνέχεια πατήστε "Λήψη μαρκαρισμένων PDF" για να πραγματοποιήσετε λήψη όλων των επιλεγμένων εγγράφων ως έγγραφα PDF.