Τεχνογνωσία επιστρώσεων

Το ξύλο διαθέτει εξαιρετικές κατασκευαστικές ιδιότητες. Σε αυτές ανήκουν η αντοχή στην πίεση, η ελαστικότητα και η καλή θερμομόνωση. Η μόνιμη διατήρηση της ποιότητας του ξύλου εξαρτάται κατά βάση από την επίστρωση. Γι' αυτόν τον λόγο, στις ακόλουθες σελίδες θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε συμβουλές για τη δομή της επίστρωσης ανάλογα με το είδος του ξύλου ή το πεδίο χρήσης.