Τεχνογνωσία:

Χειρισμός του πιστολέτου ψεκασμού

 

Για μεγάλη διάρκεια ζωής μιας ξύλινης κατασκευής ιδιαίτερο ρόλο παίζει το ομοιόμορφο πάχος της επιφανειακής στρώσης. Ακόμα πιο σημαντικός (από τη χρήση του κατάλληλου συστήματος ψεκασμού) είναι ο άριστος χειρισμός του πιστολέτου ψεκασμού.

Σωστός χειρισμός του πιστολέτου ψεκασμού

Richtige Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Το μπεκ να βρίσκεται πάντα σε σωστή γωνία ως προς την επιφάνεια
  2. Απόσταση εφαρμογής 20-25 cm
  3. Το πιστολέτο πρέπει να έχει πάντα την ίδια απόσταση από την επιφάνεια

Λάθος χειρισμός του πιστολέτου ψεκασμού

Falsche Handhabung der Spritzpistole

 

  1. Αν το πιστολέτο γείρει δημιουργούνται φουσκάλες χρώματος, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία γραμμών και κηλίδων
  2. Απόσταση εφαρμογής πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη
  3. Περιστροφή πιστολέτου (παράγει διαφορετικά πάχη στρώσης)