Τεχνογνωσία:

Επεξεργασία υδατοδιαλυτών βαφών και βερνικιών

 

Στα πλεονεκτήματα των υδατοδιαλυτών συστημάτων βαφής σε σχέση με τα υλικά που περιέχουν διαλύτη συγκαταλέγεται το ότι δρουν πιο αποτελεσματικά στο πλαίσιο ενός εργαστηρίου βαφής απ' ότι νομίζετε. Τα υδατοδιαλυτά βερνίκια και οι καλυπτικές επιστρώσεις προσφέρουν, μεταξύ άλλων, πλεονεκτήματα στους όρους της εποπτείας του εργοστασίου, στις εκπομπές, στον σχεδιασμό συστημάτων φιλτραρίσματος και ηλεκτρικού εξοπλισμού, στον κίνδυνο έκρηξης και πυρκαγιάς και στην υγεία των εργαζομένων.

Οι πρόσθετες χρήσεις της βαφής όπως η αποφυγή του αερισμού του δωματίου, ο περιορισμός του ελέγχου θερμοκρασίας δωματίου και η δραστική μείωση του χρόνου βαφής, παρόλο που αναφέρονται συχνά, στην πράξη δεν είναι δυνατές χωρίς τον περιορισμό του αποτελέσματος της βαφής. Για την αποφυγή σφαλμάτων κατά την βαφή λάβετε υπόψη τις ακόλουθες υποδείξεις:

 

1. Αφαίρεση υγρασίας και έλεγχος θερμοκρασίας
Η άποψη ότι με τις υδατοδιαλυτές βαφές δεν απαιτείται αερισμός, επειδή δεν περιέχουν οργανικά διαλυτικά, είναι λανθασμένη. Όσο υπάρχει νερό στη στρώση της βαφής, αυτή δεν μπορεί να σκληρύνει. Γι' αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να εξασφαλίζεται ο καλός εξαερισμός του χώρου.

 

2. Πάχος υγρής επίστρωσης
Η σειρά πολλών βαφών διασποράς επιτρέπει την εφαρμογή μεγαλύτερου πάχους υγρής επίστρωσης. Τέτοιου είδους χοντρές στρώσεις ωστόσο δεν μπορούν να σκληρύνουν εντός του κανονικού χρόνου στεγνώματος των 12–18 ωρών, γεγονός που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα κατά τη μεταφορά, την τοποθέτηση και την αφαίρεση των παραθύρων. Όποιος στοχεύει σε ένα καλό στέγνωμα του στρώματος βαφής κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί υδατοδιαλυτές βαφές με πάχος υγρής στρώσης μεγαλύτερο από 150 μm.

3. Στέγνωμα
Εάν έχετε ελέγξει το στέγνωμα μέσω οπτικής επιθεώρησης ή αγγίγματος και εφαρμόσετε ένα δεύτερο στρώμα βαφής μετά από λίγες ώρες, η πρώτη στρώση βαφής μπορεί να φουσκώσει από το νερό της δεύτερης στρώσης και στη συνέχει το στέγνωμα να καθυστερήσει σημαντικά.

 

4. Προφίλ πάχους
Τα υλικά σφράγισης και τα μονωτικά χειλών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο σύστημα υδατοδιαλυτής βαφής για την αποφυγή φουσκωμάτων, αποχρωματισμών και προσκολλήσεων στην ή με την επίστρωση.

 

5. Μεντεσέδες
Οι μεντεσέδες και οι διατάξεις στερέωσης δεν πρέπει να έχουν σημάδια διάβρωσης. Η πίεση πρεσαρίσματος μεταξύ πλαισίου και φύλλων πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη σε ολόκληρη την κατασκευή (φύλλα) και να μην είναι πολύ υψηλή.