Τεχνογνωσία:

Συμβουλές για κορυφαίες επιφάνειες

 

Για μια τέλεια επιφανειακή επίστρωση δεν αρκεί μόνο να χρησιμοποιούνται προϊόντα υψηλής ποιότητας. Εξίσου σημαντική είναι και η επαγγελματική επεξεργασία: από το άψογο υπόστρωμα και το σωστό σύστημα ψεκασμού μέχρι τη σωστή εφαρμογή στο ξύλινο στοιχείο.

Οι προτάσεις μας για μια επαγγελματική επεξεργασία:

 

Επιλογή μπεκ σε χρώμα και βερνίκι

 • Μέγεθος: 0,28 mm (0,011 ίντσες) ή 0,33 mm (0,013 ίντσες) γωνία ψεκασμού: 20° για βαφή κάσας και φύλλου, 40–50° για πόρτες και επίπεδες ξύλινες κατασκευές
 • Η διάρκεια ζωής ενός μπεκ ψεκασμού εξαρτάται από το υλικό και την πίεση ψεκασμού που έχει επιλεγεί (θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά)
 • Μην καθαρίζετε ποτέ τα μπεκ ψεκασμού με αιχμηρά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια, σπάτουλες, κ.λπ.)
 • Τα φίλτρα στο πιστολέτο ψεκασμού και την αντλία πρέπει να ελέγχονται τακτικά και, εάν χρειάζονται να αντικαθίστανται
 • Χάρη σε ένα σύστημα πολλαπλών επιστρώσεων επιτυγχάνονται μικρότεροι χρόνοι στεγνώματος

 

Ρύθμιση αντλίας

 • Πίεση υλικού: Λάκα + βερνίκι 80–100 Bar
  Αντλία διπλής μεμβράνης
  Βλέπουμε την ρύθμιση από το μανόμετρο
  Αντλία εμβόλου
  Η πίεση του υλικού εξαρτάται από τη σχέση μετάδοσης (συνεννόηση με τον κατασκευαστή των αντλιών βαφής)
 • Πίεση αέρα πιστολιού με διπλή μεμβράνη και αντλίες εμβόλου λάκα + βερνίκι 0,5 έως περ. 1,2 Bar (σύστημα Esta μέγ. 1,5 Bar)
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ο αέρας ψεκασμού που είναι απολύτως απαραίτητος. Αυτό μπορεί να ελεγχθεί πρώτα με δοκιμές ψεκασμού σε ένα χαρτόνι (ομοιογενής ψεκασμός χωρίς λωρίδες).

Κατά την αυτόματη διαδικασία ψεκασμού (π.χ. σύστημα Esta)

 • Επεξεργασία στο σύστημα 1 στρώσης (με υγρή επίστρωση έως 350 μm)
 • Η μηχανική επίστρωση εγγυάται την ομοιόμορφη εφαρμογή του χρώματος και συνεπώς άψογες επιφάνειες

 

Κατά τη χειροκίνητη διαδικασία ψεκασμού

 • Επεξεργασία στο σύστημα 2 στρώσεων (2 υγρές επιστρώσεις 150–200 μm)
 • Αποφυγή κακοτεχνιών στην επιφάνεια επίστρωσης
 • Ασφαλές πάχος στρώσης ακόμα και σε προβληματικές περιοχές
 • Επίπεδες, ομοιόμορφες επιφάνειες