Τεχνογνωσία:

Συντήρηση και απολύμανση του εξοπλισμού εμβάπτισης και της λεκάνης εμβαπτισμού

 

Ο εξοπλισμός εμβάπτισης και οι λεκάνες εμβαπτισμού θα πρέπει να συντηρούνται και να απολυμαίνονται τακτικά για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος επίστρωσης και για την αποφυγή ανάπτυξης βακτηρίων και των επακόλουθων οσμών. Αυτό επιτυγχάνεται με ορισμένα απλά, καθημερινά μέτρα.

Πριν από την έναρξη των εργασιών κατά την εμβάπτιση ελέγξτε πολλές φορές την ημέρα το ιξώδες με ένα δοχείο DIN 4 ή ISO 3. Οι χρόνοι διήθησης διατίθενται στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο. Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό νερό βρύσης για την αραίωση. Όλες οι συσκευές για την ανακίνηση, την αραίωση και τη μεταφορά πρέπει να καθαρίζονται με καθαρό νερό και να στεγνώνονται αμέσως μετά τη χρήση. Στον εξοπλισμό εμβάπτισης πρέπει να προσέχετε ώστε όλα τα ακροφύσια και τα φίλτρα να είναι καθαρά.

 

Συνιστούμε μετά το τέλος των εργασιών να αδειάζετε τον εξοπλισμό εμβάπτισης και να τον καθαρίζετε με φρέσκο νερό, ενώ θα πρέπει να καλύπτετε και τις λεκάνες εμβαπτισμού, όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Η απολύμανση του εξοπλισμού εμβάπτισης και της λεκάνης εμβαπτισμού θα πρέπει πραγματοποιείται προληπτικά. Τα μεγάλα διαλείμματα λειτουργίας όπως οι καλοκαιρινές διακοπές ή οι διακοπές των Χριστουγέννων, είναι ιδανικές γι' αυτό. Η απολύμανση είναι απαραίτητη, εάν το υλικό επίστρωσης εκπέμπει μια οσμή σήψης.

 

Είναι σημαντικό να αφαιρέσετε το υλικό επίστρωσης και να πετάξετε το υλικό που εκπέμπει αυτή την οσμή σήψης. Σε καμιά περίπτωση μην το επαλείφετε ξανά μετά την απολύμανση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως απολυμαντικό διάλυμα π.χ. το Lyso 3025.