Τεχνολογία δέσμευσης ιόντων

Μεγαλύτερη προστασία από τον εμφανή αποχρωματισμό

 

Με την τεχνολογία δέσμευσης ιόντων η Sikkens Wood Coatings πέτυχε μια πραγματική τομή στη μόνωση των συστατικών του ξύλου. Η τεχνολογία για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας προσφέρει μια ασφαλή προστασία ενάντια στην εκροή των χρωστικών ουσιών. Οι εμφανείς αποχρωματισμοί των επιφανειών με διαφανείς ή καλυπτικές επιστρώσεις μειώνονται σημαντικά.

 

Οι καινοτόμες ενδιάμεσες επιστρώσεις CETOL® WM 675 και CETOL® WM 680 δεν μειώνουν μόνο αποτελεσματικά τους αποχρωματισμούς, αλλά αυξάνουν και την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες ολόκληρου του συστήματος επίστρωσης χάρη στην καλή αξιοποίηση και την πλήρωση των πόρων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα περισσότερα είδη ξύλου πλατύφυλλων και κωνοφόρων δέντρων. Χάρη στην αποφυγή των βαρέων μετάλλων με τα CETOL® WM 675 και CETOL® WM 680 χρησιμοποιείτε ένα προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον.

 

Τρόπος λειτουργίας της τεχνολογίας δέσμευσης ιόντων:
Για την επίτευξη της υψηλής μονωτικής δράσης, χρησιμοποιείται η αντίθεση μεταξύ των κυρίως αρνητικά (–) φορτισμένων συστατικών του ξύλου και των θετικά (+) φορτισμένων συστατικών του συνδετικού υλικού. Οι χρωστικές ουσίες έλκονται από τα άκρα των ιόντων και με αυτό τον τρόπο δεσμεύονται μόνιμα στο εσωτερικό της επίστρωσης (βλ. παρακάτω εικόνα). Με αυτό τον τρόπο η εκροή χρωστικών ουσιών από τα συστατικά του ξύλου μπορεί να μειωθεί σημαντικά ή ακόμα και να αποφευχθεί. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για το ξύλο βελανιδιάς.

Βελανιδιά χωρίς τεχνολογία δέσμευσης ιόντων
Βελανιδιά χωρίς τεχνολογία δέσμευσης ιόντων
Βελανιδιά με τεχνολογία δέσμευσης ιόντων
Βελανιδιά με τεχνολογία δέσμευσης ιόντων

Βέλτιστη μόνωση χωρίς βαρέα μέταλλα

Δύναμη έλξης: Με τις συμβατικές δομές συνδετικού υλικού τα συστατικά του ξύλου που απελευθερώνονται δεν δεσμεύονται πλήρως στο εσωτερικό της μονωτικής επίστρωσης. Μέσω μιας ηλεκτροχημικής διαδικασίας της τεχνολογίας δέσμευσης ιόντων, οι ομάδες ιόντων δεσμεύουν τα συστατικά του ξύλου που έχουν απελευθερωθεί στο εσωτερικό της μεμβράνης και εμποδίζουν έτσι τη διαρροή μέχρι την επιφάνεια.

Φινίρισμα: Στο φινίρισμα οι χρωστικές ουσίες δεσμεύονται μόνιμα.

Διάφορα αρνητικά φορτισμένα συστατικά του ξύλου

Συνδετικό υλικό με θετικές ομάδες ιόντων

Θετικά φορτισμένα συστατικά του συνδετικού υλικού

Με μια ματιά

  • Μεγαλύτερη προστασία ενάντια στην εκροή χρωστικών ουσιών από τα συστατικών του ξύλου, ιδιαίτερα της βελανιδιάς
  • Η ιδιαίτερα καλή διαβροχή και πλήρωση των πόρων αυξάνουν την ανθεκτικότητα της συνολικής επίστρωσης στις καιρικές συνθήκες
  • Προϊόν φιλικό προς το περιβάλλον με μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στην έλλειψη βαρέων μετάλλων
  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα περισσότερα είδη ξύλου πλατύφυλλων και κωνοφόρων δέντρων