Καλώς ήρθατε στην AkzoNobel!

Χαιρόμαστε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας και σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για την εταιρεία, τα προϊόντα και τον ιστότοπό μας. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει για την AkzoNobel GmbH και όλες τις θυγατρικές της (στο εξής "AkzoNobel" ή "εμείς"), στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μέσω αυτής της ηλεκτρονικής πύλης. Υπεύθυνη για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - με την έννοια της προστασίας των δεδομένων - είναι η θυγατρική της AkzoNobel που αναφέρεται στους εκάστοτε ιστότοπους.

Η προστασία της ιδιωτικότητάς σας κατά τη χρήση των ιστότοπών μας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Γι' αυτό το λόγω λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ανώνυμη συλλογή δεδομένων

Ουσιαστικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τους ιστότοπους της AkzoNobel χωρίς να μας ενημερώνετε ποιοι είστε. Μαθαίνουμε μόνο τη διεύθυνση IP που σας είχε δοθεί κατά την επίσκεψη στον ιστότοπό μας, το όνομα του παρόχου υπηρεσιών Internet, τον ιστότοπο, από τον οποίο μας επισκεφθήκατε και τους ιστότοπους που επισκεφθήκατε σε εμάς καθώς και τη χρονική στιγμή της επίσκεψης. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσατε λήψη αρχείων, η AkzoNobel μαθαίνει επίσης το όνομα του εκάστοτε αρχείου. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Σε αυτή την περίπτωση παραμένετε ανώνυμος ως μεμονωμένος χρήστης.

  • Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
  • Γενικά δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένων στους
  • ιστότοπούς μας που έχουν μόνο σκοπό την πληροφόρηση των πελατών.


Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την AkzoNobel, συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, τα οποία μας γνωστοποιείτε οικειοθελώς και με ελεύθερη βούληση. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα στο πλαίσιο μιας αίτησης για μια κενή θέση εργασίας, μιας διαδικτυακής δημοσκόπησης ή κατά την εγγραφή σε ένα συνέδριο. Στο πλαίσιο αυτών των εξατομικευμένων υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα εγγραφής σας για το σκοπό που γνωρίζετε. Για την αποφυγή παρεξηγήσεων η AkzoNobel σας αποστέλλει, αφού συνδεθείτε, ένα e-mail, το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώσετε με τη συγκατάθεσή σας (Double OptIn).

Εξαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων σε κράτη εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
Επειδή δεν συλλέγονται προσωπικά δεδομένα λόγω του καθαρά πληροφοριακού χαρακτήρα, δεν λαμβάνει χώρα καμία εξαγωγή των δεδομένων σε κράτη εκτός του ΕΟΧ.

Κατά τη χρήση προσφορών (εξατομικευμένες υπηρεσίες), που συμβάλλουν στην προσωπική επικοινωνία με την AkzoNobel, τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να προωθηθούν σε επιχειρήσεις εντός του ομίλου της AkzoNobel - και ως εκ τούτου ενδεχομένως και εκτός του ΕΟΧ- για την εκπλήρωση του συμφωνημένου σκοπού (π.χ. αίτηση, ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα, κλείσιμο θέσης σε συνέδριο). Για την προώθηση προσωπικών δεδομένων εντός του ομίλου της AkzoNobel ισχύει ένας δεσμευτικός κώδικας συμπεριφοράς ως προς την προστασία των δεδομένων (Privacy Code of Conduct). Αυτός διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων σας – εντός της AkzoNobel - με κατάλληλο τρόπο. 

Χρήση και προώθηση προσωπικών δεδομένων
Επειδή στον ιστότοπό μας δεν λαμβάνει χώρα καμία συλλογή προσωπικών δεδομένων για το σκοπό της ανάκτησης πληροφοριών, δεν πραγματοποιείται ούτε χρήση και προώθηση.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο πλαίσιο του ιστότοπου της AkzoNobel χρησιμοποιούνται χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας μόνο για τη διεκπεραίωση και την επεξεργασία των αιτημάτων σας, στο πλαίσιο των προαναφερόμενων εξατομικευμένων υπηρεσιών. Επιπλέον, η χρήση των δεδομένων σας για διαφημιστικούς σκοπούς και σκοπούς έρευνας αγοράς καθώς και για τη διαμόρφωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της AkzoNobel σύμφωνα με τη ζήτηση γίνεται μόνο αν δώσετε εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή σας για το σκοπό αυτό. Η χρήση των δεδομένων σας για εξατομικευμένες διαφημίσεις γίνεται, επίσης, μόνο κατόπιν της δική σας συγκατάθεσης. Κατά τ' άλλα δεν λαμβάνει χώρα καμία προώθηση σε τρίτους. Η εκάστοτε συγκατάθεσή σας μπορεί φυσικά να ανακληθεί αναδρομικά ανά πάσα στιγμή.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Για τη βέλτιστη πληροφόρησή σας στον ιστότοπό μας μπορεί να βρείτε συνδέσμους, που οδηγούν σε ιστότοπους τρίτων. Σε περίπτωση που αυτοί οι σύνδεσμοι δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμοι, σας ενημερώνουμε ότι πρόκειται για έναν εξωτερικό σύνδεσμο. Η AkzoNobel δεν έχει καμία επιρροή στο περιεχόμενο και τη μορφή αυτών ιστότοπων που ανήκουν σε άλλους παρόχους. Είναι αυτονόητο ότι οι εγγυήσεις αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων δεν ισχύουν εκεί.

Περισσότερες πληροφορίες και επαφές
Αν έχετε περισσότερες απορίες σχετικά με την "Προστασία των δεδομένων στην AkzoNobel", μπορείτε να βρείτε αντίστοιχες απαντήσεις στις Συνήθεις Ερωτήσεις (λίστα συχνών ερωτήσεων μαζί με τις απαντήσεις τους). Επιπλέον μπορείτε να στείλετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα σας καθώς και συστάσεις ανά πάσα στιγμή μέσω e-mail ή ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση:

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για την AkzoNobel GmbH

Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός Arnd Fackeldey
Kreuzauer Straße 46
52355 Düren

E-Mail: Arnd.Fackeldey(at)AkzoNobel.com


Προστασία δεδομένων-Συνήθεις ερωτήσεις

Ποια θεωρούνται προσωπικά δεδομένα;
Ως προσωπικά δεδομένα θεωρούνται οι πληροφορίες, που αφορούν το άτομό σας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα το όνομά σας, η διεύθυνσή σας, ο αριθμός τηλεφώνου σας και η διεύθυνση e-mail σας. Οι πληροφορίες που δεν συνδέονται άμεσα με το άτομο σας δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία.

Τι θεωρείται διαφήμιση και έρευνα αγοράς για την AkzoNobel;
Ως διαφήμιση και έρευνα αγοράς θεωρούμε τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα των προϊόντων (π.χ. φυλλάδια), τις πληροφορίες σχετικά με τις παροχές υπηρεσιών (π.χ. συμβουλές σχετικά με κάποιο προϊόν), τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επιβράβευσης αφοσιωμένων πελατών (π.χ. συνέδρια, εκθέσεις) και τις δημοσκοπήσεις των πελατών (π.χ. ηλεκτρονική δημοσκόπηση για την ικανοποίηση των πελατών).

Τι είναι τα cookies;
Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων, που τοποθετείται στο σκληρό σας δίσκο. Αυτό το αρχείο δεδομένων δημιουργείται και στη συνέχεια αποστέλλεται σε εσάς από το διακομιστή δικτύου, με τον οποίο συνδεθήκατε μέσω του προγράμματος περιήγησης στον ιστό (π.χ. Internet Explorer, Netscape Navigator). Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού είναι από προεπιλογή ρυθμισμένα ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Παρόλα αυτά έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει τα cookies ή τις προηγούμενες ενδείξεις τους. Επιπλέον μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από το σύστημα σας (π.χ. στην Εξερεύνηση των Windows) ανά πάσα στιγμή. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη λειτουργία στο λειτουργικό σας σύστημα ή ανατρέξτε στη σελίδα βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Χρησιμοποιεί η AkzoNobel cookies;
Ναι, σε ορισμένους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούμε cookies. Σε γενικές γραμμές χρησιμοποιούμε cookies για στατιστική ανάλυση του ενδιαφέροντος στον ιστότοπό μας. Τα cookies μας δεν περιέχουν σε καμία περίπτωση προσωπικά δεδομένα και χρησιμοποιούνται μόνο για τον προσδιορισμό της συχνότητας των επισκέψεων στους ιστότοπούς μας. Για να το καταφέρουμε αυτό χρησιμοποιούμε τα επονομαζόμενα ως "cookies περιόδου λειτουργίας". Αυτά τα cookies διαγράφονται μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης.


Χρησιμοποιεί η AkzoNobel άλλες τεχνολογίες για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης;
Σε αυτό τον ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα με τη χρήση της τεχνολογίας της etracker GmbH (www.etracker.com) για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με τη χρήση ψευδώνυμου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται τοπικά στην ενδιάμεση μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο Internet του επισκέπτη του ιστότοπου. Τα cookies βοηθούν στο να αναγνωριστεί ξανά το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Τα δεδομένα που αποκτώνται με τη χρήση της τεχνολογίας etracker δεν χρησιμοποιούνται χωρίς την ξεχωριστή άδεια του ενδιαφερόμενου για το σκοπό της προσωπικής αναγνώρισης του επισκέπτη αυτού του ιστότοπου, ούτε συνδέονται με προσωπικά δεδομένα μέσω του φορέα του ψευδωνύμου. Η συλλογή και η αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί αναδρομικά ανά πάσα στιγμή. 

Έχω δικαίωμα πρόσβασης;
Ανεξάρτητα από το αν έχουμε συλλέξει προσωπικά δεδομένα με ηλεκτρονικό ή γραπτό τρόπο (π.χ. αίτηση, ερώτηση σχετικά με τα προϊόντα, αίτηση ενημερωτικού φυλλαδίου), έχετε φυσικά το δικαίωμα να υποβάλλετε αίτηση ανά πάσα στιγμή για το αν αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Για το σκοπό αυτό απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της AkzoNobel. Η πληροφόρηση είναι δωρεάν.

Έχω το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής των δεδομένων;
Η AkzoNobel διατηρεί τα δεδομένα σας μόνο για όσο είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση του σκοπού που σας έχει γνωστοποιηθεί. Έχετε όμως ανά πάσα στιγμή και το δικαίωμα να ανακαλέσετε αναδρομικά πλήρως ή εν μέρει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των δεδομένων. Σε αυτή την περίπτωση τα αντίστοιχα δεδομένα σας θα διαγραφούν. Παρόλα αυτά μπορούμε κατ' εξαίρεση να φέρουμε αντίρρηση στη διαγραφή με βάση τη νομοθεσία, και ειδικά με βάση την υποχρέωση παρουσίασης αποδείξεων. Σε αυτή την περίπτωση τα δεδομένα σας κλειδώνονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων.

Προωθούνται τα δεδομένα μου σε τρίτους;
Τα δεδομένα σας δεν προωθούνται ουσιαστικά σε τρίτους. Στο πλαίσιο της επεξεργασίας των ερωτημάτων σας και της χρήσης των υπηρεσιών μας προωθούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αν χρειαστεί, σε επιχειρήσεις της AkzoNobel ή σε αρμόδιους παρόχους υπηρεσιών για την υποστήριξή μας. Αυτοί οι παρόχους υπηρεσιών δεσμεύονται με συμβόλαιο για την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας των δεδομένων στην ίδια έκταση με εμάς και δεν θεωρούνται τρίτοι με την έννοια της προστασίας των δεδομένων.

Πως διαχειρίζεται η AkzoNobel τα "προσωπικά δεδομένα ιδιαίτερης φύσης";
Τα προσωπικά δεδομένα ιδιαίτερης φύσης ορίζονται στην §3 Παρ. 9 του BDSG. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν για παράδειγμα οι πληροφορίες σχετικά με την υγεία, τις πολιτικές απόψεις, τη συμμετοχή σε εργατικά σωματεία, κλπ. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία. Ουσιαστικά μπορείτε να επισκεφθείτε τους ιστότοπους της AkzoNobel και να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες πληροφόρησης που αυτοί προσφέρουν χωρίς να γνωστοποιήσετε τέτοιου είδους δεδομένα ιδιαίτερης φύσης. Σε περίπτωση που δώσετε στην AkzoNobel προσωπικά δεδομένα ιδιαίτερης φύσης που δεν έχουν ζητηθεί, αυτό θεωρείται από την AkzoNobel ως ρητή συγκατάθεση σύμφωνα με την §  4a Παρ. 3 του BDSG. Σε αυτή την περίπτωση η AkzoNobel σας διαβεβαιώνει, ότι διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα ιδιαίτερης φύσης με μεγάλη προσοχή.

Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει και για ιστότοπους άλλων παρόχων;
Αυτές οι δηλώσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων δεν ισχύουν για άλλους ιστότοπους εκτός της AkzoNobel, που μπορεί να επισκεφτεί κανείς μέσω των συνδέσμων στους ιστότοπους της AkzoNobel. Γι' αυτό το λόγο λάβετε υπόψη σας τους εκάστοτε κανονισμούς άλλων παρόχων σχετικά με την προστασία των δεδομένων.

Που μπορώ να έχω πρόσβαση στο "υπόμνημα διαδικασιών για τον οποιονδήποτε";
Σύμφωνα με το BDSG ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων κάθε επιχείρησης είναι υποχρεωμένος να δώσει, κατόπιν αίτησης, πρόσβαση στον "οποιονδήποτε" στις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες της αυτόματης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προσφέρουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω του ακόλουθου συνδέσμου:

Υπόμνημα διαδικασιών για τον οποιονδήποτε (εξωτερικός σύνδεσμος)

Τροποποίηση αυτής της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων
Η γρήγορη εξέλιξη του Internet καθιστά απαραίτητη την κατά καιρούς προσαρμογή της δήλωσης προστασίας προσωπικών δεδομένων μας. Γι' αυτό το λόγο λάβετε υπόψη την εκάστοτε ισχύουσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Συνεργάτες για ερωτήσεις και υποβολή αιτημάτων πληροφόρησης
Σε περίπτωση ερωτήσεων, σχολίων, παραπόνων καθώς και αιτημάτων πληροφόρησης σχετικά με τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων και την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στους αρμόδιους συνεργάτες μας, οι οποίοι βρίσκονται στη διάθεσή σας στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Υπόδειξη προστασίας προσωπικών δεδομένων etracker

Σε αυτό τον ιστότοπο συλλέγονται και αποθηκεύονται δεδομένα με τη χρήση της τεχνολογίας της etracker GmbH (www.etracker.com) για σκοπούς μάρκετινγκ και βελτιστοποίησης. Με αυτά τα δεδομένα μπορεί να δημιουργηθούν προφίλ χρήσης με τη χρήση ψευδώνυμου. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται τοπικά στην ενδιάμεση μνήμη του προγράμματος περιήγησης στο Internet του επισκέπτη του ιστότοπου. Τα cookies βοηθούν στο να αναγνωριστεί ξανά το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet. Τα δεδομένα που αποκτώνται με τη χρήση της τεχνολογίας etracker δεν χρησιμοποιούνται χωρίς την ξεχωριστή άδεια του ενδιαφερόμενου για το σκοπό της προσωπικής αναγνώρισης του επισκέπτη αυτού του ιστότοπου, ούτε συνδέονται με προσωπικά δεδομένα μέσω του φορέα του ψευδωνύμου. Η συλλογή και η αποθήκευση των δεδομένων μπορεί να ανακληθεί αναδρομικά ανά πάσα στιγμή.

etracker Know Now