ακρυλικό-σπατουλάρισμα

  • ακρυλικό-σπατουλάρισμα

Πάστα πλήρωσης για καλυπτικές επιστρώσεις σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους. Για τη σφράγιση μικρών προβληματικών σημείων, ρωγμών και διανοιχθεισών οπών σε ασταρωμένες ξύλινες επιφάνειες.

Υδατοδιαλυτό

Είδος συνδετικού υλικού: Στυρένιο-ακρυλικό

Εφαρμογή: με σπάτουλες/μαχαίρια του εμπορίου

Περιοχή εφαρμογής: ξύλινες κατασκευές σταθερού μεγέθους, ξύλινες κατασκευές ημισταθερού μεγέθους

Απόχρωση
Λευκό
Μέγεθος συσκευασίας
Σωληνάριο 400 g
Μονάδα παλέτας
12 × 400 g = 4.800 g