Ενδιάμεση επίστρωση ως "βελτιστοποίηση συστήματος" για καλύτερα αποτελέσματα

 

Κατά κανόνα γίνονται λακαρίσματα 2 επιστρώσεων (ενδιάμεση και τελική επίστρωση) με το ίδιο προϊόν. Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε με έναν συνδυασμό προϊόντων να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτόν τον λόγο, η Sikkens Wood Coatings συνιστά για ορισμένα ξύλα συνδυαστικές λύσεις, οι οποίες αποτρέπουν τυχόν μελλοντική δημιουργία αδύνατων σημείων.

 

Διαφανείς ενδιάμεσες επιστρώσεις
Τα σκληρά ξύλα με μεγάλους πόρους δεν ψεκάζονται συνήθως σωστά με μια συμβατική ενδιάμεση επίστρωση και έτσι συχνά η δικτύωση και η κάλυψη στις άκρες των πόρων και στις ακμές δεν είναι η ιδανική. Έτσι δεν μπορεί να δημιουργηθεί μια ομοιογενής μονωτική μεμβράνη επαρκής να καλύψει αυτούς τους πόρους. Αυτές οι κρίσιμες ζώνες μπορεί έπειτα υπό άσχημες καιρικές συνθήκες να μετατραπούν σε "αδύναμα σημεία" καθώς μπορεί να διεισδύσει η υγρασία και η υπεριώδης ακτινοβολία (UV). Σε τέτοιες περιπτώσεις, μια ενδιάμεση επίστρωση εξασφαλίζει αυξημένη ασφάλεια του συστήματος.

 

Καλυπτικές ενδιάμεσες επιστρώσεις
Στη σκληρή ξυλεία (εκτός από πεύκο), το RUBBOL® WM 270 προσφέρει σε συνδυασμό με ένα μονωτικό αστάρι, μια καλή προστασία από τους αποχρωματισμούς. Οι προτεινόμενοι χρόνοι στεγνώματος θα πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε (βλ. τεχνικό φυλλάδιο).