Αποφύγετε τη διείσδυση της υγρασίας με το σωστό μονωτικό υλικό

 

Αποφυγή ζημιών
Ως μόνιμη, προληπτική προστασία κατά της υγρασίας στην περιοχή αρμών τύπου V συστήνουμε ανεπιφύλακτα μετά το αστάρωμαm ελαστικό σφράγισμα με το WV 472 για διαφανή συστήματα και Kodrin WV 470 για καλυπτικά συστήματα. Έτσι τα ξύλινα παράθυρα των πελατών σας θα έχουν εγγυημένα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

 

Πρόσθετη προστασία σόκορου.
Τα ξύλινα παράθυρα διατηρούν τη λειτουργικότητά τους, για όσο καιρό προστατεύονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν τα πιθανά ευάλωτα σημεία της κατασκευής. Έτσι, για παράδειγμα, οι γωνιακές συνδέσεις των παραθύρων είναι πάντα εκτεθειμένες σε ισχυρές καταπονήσεις. Διότι εδώ οι κινητικές δυνάμεις του ξύλου κατευθύνονται προς διάφορα σημεία, πράγμα το οποίο μπορεί γρήγορα να δημιουργήσει ανοιχτούς αρμούς τύπου V. Οι ανοικτοί αρμοί επιτρέπουν στην υγρασία να εισχωρήσει στο ξύλο. Το αποτέλεσμα: Το ξύλο φουσκώνει και μπορεί να δημιουργηθούν μύκητες. Περαιτέρω φθορές είναι πιθανές. Εδώ μπορούν να σας βοηθήσουν τα σφραγιστικά προϊόντα μας.