Προϊόντα επισκευής

 

Συμπληρωματικά προϊόντα Sikkens Wood Coatings – Επειδή η σωστή φροντίδα αυξάνει τη διάρκεια ζωής του ξύλου. Για να χαίρονται οι πελάτες σας τα παράθυρα τους για πολύ καιρό, ο καθαρισμός και η φροντίδα είναι άκρως απαραίτητα. Έτσι παρατείνονται τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των ανακαινίσεων.

 

Κατάλληλη προστασία για ξύλινα παράθυρα
Για να αποφύγετε τις ζημιές στα φύλλα, στη κάσα ή στα τζάμια κατά την εγκατάσταση, καθαρισμό ή βαφή τους, όλες οι επιφάνειες γύρω από το παράθυρο θα πρέπει να προστατεύονται καλά. Τα χρησιμοποιούμενα φύλλα και οι κολλητικές ταινίες δεν θα πρέπει να περιέχουν μαλακτικές ουσίες ή διαλυτικά, ενώ θα πρέπει να είναι και ανθεκτικά στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες (π.χ. tesa 4438). Μην αφήνετε τα ξύλινα τμήματα κολλημένα ή καλυμμένα για περισσότερες από δύο εβδομάδες, επειδή διαφορετικά ενδέχεται να εμφανιστεί βλαβερή υγρασία στο ξύλο. Εντός τριών μηνών μετά την τοποθέτηση θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εργασίες στοκαρίσματος και βαφής.

 

Συντήρηση της επιφάνειας επίστρωσης
Η επίστρωση των ξύλινων παραθύρων θα πρέπει να συντηρείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Ανάλογα με την κατάσταση τοποθέτησης, συνιστάται η συντήρηση των καλυπτικών επιστρώσεων κάθε 4 έως 5 χρόνια και των διαφανών επιστρώσεων κάθε 2 έως 3 χρόνια. Για το σκοπό αυτό, διατίθενται τα φιλικά προς το περιβάλλον και με βάση το νερό προϊόντα Sikkens Wood Coatings.

 

Συντήρηση
Ακόμα και με τα καλύτερα προϊόντα μπορεί, σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, να προκύψουν παράπονα. Για τη γρήγορη επεξεργασία τους πρέπει να τηρείτε ορισμένα πράγματα: Είναι σημαντικό να τηρούνται οι συστάσεις σχετικά με τη φροντίδα και τη συντήρηση και να ελέγχεται ετησίως η επίστρωση επιφάνειας για μηχανικές βλάβες. Η άμεση κατάλληλη επιδιόρθωση των μεμονωμένων, ακόμη και των μικρών, σημείων ζημιάς είναι απαραίτητη και θα πρέπει να αποδεικνύεται σε περίπτωση ζημιάς. Αυτό σημαίνει το εξής: Εάν κατά τη φροντίδα διαπιστωθούν μικρές ζημιές στην επίστρωση, θα πρέπει να επισκευαστούν αμέσως στο πλαίσιο μιας συντήρησης για την αποφυγή επιδείνωσης της ζημιάς και τη διασφάλιση της προστατευτικής επίστρωσης. Για τη συντήρηση απαιτείται επεξεργασία των σχετικών περιοχών τουλάχιστον από τον ένα αρμό τύπου V στον άλλο. Μια πλήρως φθαρμένη επίστρωση θα πρέπει να αφαιρείται και το ξύλο από κάτω να λειαίνεται μέχρι να μη φαίνεται πια η γκριζαρισμένη περιοχή. Μια παλιά αλλά όχι ιδιαίτερα φθαρμένη επίστρωση θα πρέπει απλά να λειαίνεται ελαφρώς. Πάνω στο καθαρό, στεγνό και κατάλληλο υπόστρωμα μπορεί να εφαρμοστεί η βαφή συντήρησης με τα κατάλληλα προϊόντα συντήρησης με τη διαδικασία της επάλειψης.